Coaching

Hierbij gaat het om persoonlijk begeleiding, in strikte vertrouwelijkheid. In één op één-gesprekken worden kwesties besproken, en vragen over het professioneel functioneren verhelderd.

lees meer

Counseling

Uitoefening van de praktijk van psychiatrie en psychotherapie valt met nadruk NIET onder Zuijderhoudt Consultancy. Counselling betreft het helpen, in de veiligheid van het...

leer meer

Consultancy

Dienstverlening - dat is de basis van Zuijderhoudt Consultancy. Het begon met juridische dienstverlening: advisering en scholing op het gebied van gezondheidsrecht in ruime zin...

lees meer

Conflictbemiddeling

Zuijderhoudt Consultancy beperkt zich bij conflictbemiddeling tot arbeidsgerelateerde interpersoonlijke conflicten. Dat betekent: geen echtscheidingen, burenruzies of juridische...

lees meer

prev

next

 

Rembrandt Zuijderhoudt


Rembrandt Zuijderhoudt werkte langdurig als psychiater/ psychotherapeut, thans niet praktiserend meer, en geeft daarbij ondersteuning aan een tweetal Kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.

lees verder


Wat doet Zuijderhoudt Consultancy?


Vanaf het begin, rond de eeuwwisseling, staat Zuijderhoudt Consultancy voor gezondheidsrechtelijke advisering, vooral in de geestelijke gezondheidszorg: het brengen van helderheid in de verwarde kluwen van rechten en plichten van patiënten...

lees verder


Contact

Zuijderhoudt Consultancy
Hoogwerflaan 13
2594 BH Den Haag
telefoon 070 - 3472247
mobiel 06 - 53244467

contact

Psychiater, niet praktiserend
Psychotherapeut, niet praktiserend
Gezondheidsjurist
Conflictbemiddelaar
Lid van het Centraal Tuchtcollege      voor de Gezondheidszorg