Coaching


Hierbij gaat het om persoonlijk begeleiding, in strikte vertrouwelijkheid. In één op één-gesprekken worden kwesties besproken, en vragen over het professioneel functioneren verhelderd.
Bijvoorbeeld: “Hoe kan ik mijn conflictstijl zo aanpassen dat ik minder last heb van een bepaald type terugkerende aanvaringen met collega’s?” of: “De combinatie van inhoudelijk professional zijn én leidinggevende in de lijn los ik steeds op door zowel de hoofdlijnen als alle details naar me toe te trekken – maar ik wil mijn werk zelf organiseren…”

De stijl van coaching van Zuijderhoudt Consultancy is bij voorkeur non-directief. Het uitgangspunt is immers dat de klant competent is en eigen verantwoordelijkheid voor gedrag kan en wil dragen. Doorvragen is nuttiger dan ‘opdragen’. Natuurlijk kunnen bij concrete vragen concrete adviezen worden gegeven – maar de hoofdlijn blijft het verhelderen via het gesprek.

Coaching vindt soms plaats in opdracht van een ander, bijvoorbeeld de werkgever. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de vertrouwelijkheid: Wie de opdracht verleent of betaalt krijgt daarmee geen toegang tot de inhoud van de gesprekken. Ook het afgeven van schriftelijke verklaringen, voor wie coaching zoekt of voor wie opdracht geeft, wordt door Zuijderhoudt Consultancy niet gedaan.

Coaching van groepen vindt plaats in organisaties, zoals bij teams van de Politie of in de gezondheidszorg. Dan wordt meestal in netwerkverband met andere coaches samengewerkt.Contact

Zuijderhoudt Consultancy
Hoogwerflaan 13
2594 BH Den Haag
telefoon 070 - 3472247
mobiel 06 - 53244467

contact