Zuijderhoudt Consultancy beperkt zich bij conflictbemiddeling tot arbeidsgerelateerde interpersoonlijke conflicten. Dat betekent: geen echtscheidingen, burenruzies of juridische, fiscale of financiële kwesties, maar wel: collega-professionals met een conflict in de werksfeer.

Bijzondere expertise heeft Zuijderhoudt Consultancy op het gebied van groepsmediations in professionele organisaties, bijvoorbeeld conflicten in vakgroepen van academische centra, in Politieteams, in huisartsengroepen en medisch specialisten- en advocatenmaatschappen. Dit gebeurt doorgaans in co-mediation met één uit een tweetal vaste, uiterst ervaren collega’s.

In de ‘lichtere’ gevallen waarin niet van een conflict sprake is, maar bijvoorbeeld de doorontwikkeling of de onderlinge samenwerking stagneert, kan – weer in vaste samenwerking met ervaren netwerkpartners – volstaan worden met procesbegeleiding.

Ook daar wordt tevoren met de opdrachtgever scherp gekeken of er sprake moet zijn van organisatieadvies (niet de competentie van Zuijderhoudt Consultancy) of juist de extra invalshoeken van Zuijderhoudt Consultancy meerwaarde geven.Contact

Zuijderhoudt Consultancy
Hoogwerflaan 13
2594 BH Den Haag
telefoon 070 - 3472247
mobiel 06 - 53244467

contact