Consultancy


Dienstverlening – dat is de basis van Zuijderhoudt Consultancy. Het begon met juridische dienstverlening: advisering en scholing op het gebied van gezondheidsrecht in ruime zin, met name over de toepassing van wet- en regelgeving in de praktijk. Hoe krijgen we de hoofdlijnen te pakken, en hoe maken we wet-en regelgeving en jurisprudentie toepasbaar in de praktijk?

Zo is Zuijderhoudt Consultancy bijvoorbeeld regelmatig betrokken in het oplossen van vraagstukken tussen de (geestelijke) gezondheidszorg, Politie en Justitie en overheden.

Daarbij hoort het leiden van bijeenkomsten: congressen (als extern dagvoorzitter), werkgroepen en overlegsituaties die complex zijn.

Ook het geven van presentaties en van (geaccrediteerd) onderwijs hoort tot de kernactiviteiten, bijvoorbeeld voor professionele organisaties, wetenschappelijke gremia en de rechterlijke macht.Contact

Zuijderhoudt Consultancy
Hoogwerflaan 13
2594 BH Den Haag
telefoon 070 - 3472247
mobiel 06 - 53244467

contact