Counselling


Uitoefening van enige praktijk van psychiatrie en psychotherapie valt met nadruk NIET onder Zuijderhoudt Consultancy. Counselling betreft het helpen, in de veiligheid van het vertrouwelijke gesprek, vragen te verhelderen rond het (professionele) functioneren of dilemma’s daarin.

Bijvoorbeeld: “Na twintig jaar werken als psychiater in de verslavingszorg vraag ik me af of ik niet ‘bedrijfsblind’ ben geworden, of ik niet in een andere tak van de psychiatrie moet gaan werken nu ik juist 50 jaar geworden ben – en waardoor ben ik daarin toch zo besluiteloos?…” of: “Als advocaat overweeg ik mij zelfstandig te vestigen, maar gezien de onzekerheid…wat doe ik daarmee voor beroep op mijn gezin?…”

In de bewerking van die vragen komen uiteraard ook psychotherapeutische (gespreks-)vaardigheden van pas, maar het is nadrukkelijk géén psychotherapie: voor counselling is stabiele psychische gezondheid een voorwaarde en er wordt geen ‘diagnostiek’ of ‘behandeling’ bedreven.
Counselling gaat uit van de ‘competent adult’ die niet ziek of in nood is, zelf verantwoord kan beslissen, maar wel hulp kan gebruiken bij het ontrafelen van de vragen.

Bijzondere aandacht daarbij is er voor de levensfaseaspecten en (historische) context.Contact

Zuijderhoudt Consultancy
Hoogwerflaan 13
2594 BH Den Haag
telefoon 070 - 3472247
mobiel 06 - 53244467

contact