mr drs R.H. Zuijderhoudt, 1955
Rembrandt Zuijderhoudt studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht, en werd arts (thans niet praktiserend meer). Hij bekleedde ruim 25 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, ook op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was opnamepsychiater in de volwassenen- en ouderenpsychiatrie, en voorts enkele jaren geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis / RIAGG.

 

 Hij is psychiater niet praktiserend / psychotherapeut niet praktiserend, en geeft daarbij ondersteuning aan een tweetal Kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.

Dat raakt aan het werk als gezondheidsrechtelijk adviseur. Nu in de gezondheidszorg behandelinhoudelijke en ethische vraagstukken vaak ‘gejuridiseerd’ worden, zullen die vooral met behulp van procesbegeleiding en coaching (van individuele professionals en teams) tot oplossing gebracht moeten worden.

 De werkzaamheden van Rembrandt Zuijderhoudt liggen vooral op het snijvlak van openbaar bestuur, recht en (geestelijke) gezondheidszorg. Daar liggen de beste kansen de kennis en ervaring uit drie vakgebieden – psychiatrie/psychotherapie, recht en conflictbemiddeling – te integreren en optimaal tot synergie te brengen.

Het geven van onderwijs en presentaties en het optreden als dagvoorzitter blijft een passie. Van zijn hand verschijnen regelmatig o.a. annotaties bij gezondheidszorgjurisprudentie en hij is lid van een tweetal redacties.Contact

Zuijderhoudt Consultancy
Hoogwerflaan 13
2594 BH Den Haag
telefoon 070 - 3472247
mobiel 06 - 53244467

contact