Vanaf het begin, rond de eeuwwisseling, staat Zuijderhoudt Consultancy voor gezondheidsrechtelijke advisering, vooral in de geestelijke gezondheidszorg: het brengen van helderheid in de verwarde kluwen van rechten en plichten van patiënten, hulpverleners en organisaties. Die helderheid wordt geboden via onderwijs, dagvoorzitterschappen, presentaties, artikelen en vooral de rechtstreekse interactie met personen en groepen.

Het snijvlak van (behandel-)inhoudelijke, juridische en communicatieve kwesties maakt inzet nodig van een bepaald soort vaardigheden: die van de conflictbemiddelaar en procesbegeleider. Zuijderhoudt Consultancy beoogt hulp te bieden in denkprocessen en ordening in complexe vragen en situaties, niet alleen in het gezondheidsrecht.

In de psychiatrie / psychotherapie gaat het om innerlijke verwarring en spanningen, en richting zoeken in gedrag. In het recht gaat het om spanning, kwesties: conflicten op abstract, verbaal niveau. In de conflictbemiddeling gaat het om spanningen, niet meer constructief, tussen individuen en in groepen. Juist waar die drie samenkomen biedt Zuijderhoudt Consultancy expertise vanuit alle drie invalshoeken – en daarmee een uniek aanbod.

In essentie gaat het er steeds om knopen te ontwarren, en spanning – soms zelfs een conflict – helder te maken en om te buigen in een creatieve oplossingsrichting.
Dat kan door coaching, counselling en conflictbemiddeling. Vaak ook is de veilige route die via procesbegeleiding, onderwijs en / of het structureren van bijeenkomsten, als dagvoorzitter.

Zuijderhoudt Consultancy werkt samen in netwerkverband, bijvoorbeeld bij groepsmediations. Maar de kracht van de bundeling van diverse vakgebieden in één persoon staat niet ter discussie. Zuijderhoudt Consultancy zet geen wisselende medewerkers, leerlingen of uitzendkrachten in: de klant heeft recht op de expertise van de naamgever zelf, soms samenwerkend met steeds hoogekwalificeerde, ervaren, integere en betrouwbare netwerkpartners.Contact

Zuijderhoudt Consultancy
Hoogwerflaan 13
2594 BH Den Haag
telefoon 070 - 3472247
mobiel 06 - 53244467

contact